ἀποκαραδόκει

ἀποκαραδόκει
ἀ̱ποκαραδόκει , ἀποκαραδοκέω
expect earnestly
imperf ind act 3rd sg (attic epic doric aeolic)
ἀποκαραδοκέω
expect earnestly
pres imperat act 2nd sg (attic epic)
ἀποκαραδοκέω
expect earnestly
imperf ind act 3rd sg (attic epic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”